------|    1 ตุลาคม 2554: ขอเชิญชาวสวนกุหลาบฯ ร่วมงานมุทิตาจิต - 2011-09-30 15:26:09 - โดย admin1    ||    ทรงวุฒิ OSK110 แนะซื้อกองทุนGOLD99ETFช้อนซื้อทองคำจริง-99.99% - 2011-09-29 07:41:18 - โดย admin1    ||    สวนฯอาลัย: "สุบรรณ จิระพันธุ์วาณิช OSK92" อบจ.ภูมิใจไทย ลพบุรี - 2011-06-16 23:58:25 - โดย admin1    ||    แก้วสรร OSK83 ถึง ยิ่งลักษณ์'ผู้หญิงไม่มีเอกสิทธิ์ ทำลายกฎหมาย' - 2011-06-09 04:26:56 - โดย admin1    ||    หาทุนบูรณะตึกยาว 100 ปี คืน 31/5/54 ช่อง 5 สี่ทุ่มครึ่ง - 2011-05-30 13:25:46 - โดย admin1    ||    ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร OSK89 นั่งซีอีโอ ปตท.คนใหม่ - 2011-05-29 04:39:24 - โดย admin1    |------
  ชื่อ: รหัสผ่าน: รหัสยืนยัน: รหัสยืนยัน กรอกรหัสยืนยัน: [Register]
put text here

OSKNETWORK: Forums

OSKNETWORK.COM :: ดูกระทู้ - สศกและสวนฯ๘๑-๑๐๐มอบหนังสือ ให้ห้องสมุด
 
 คำถามถามบ่อยของกระดานข่าวคำถามถามบ่อยของกระดานข่าว   ค้นหาค้นหา   รายนามสมาชิกรายนามสมาชิก   กลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มผู้ใช้งาน 
 ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว   เข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณเข้าระบบเพื่อตรวจข่าวสารส่วนตัวของคุณ   เข้าระบบเข้าระบบ 
ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้  OSKNETWORK.COM หน้ากระดานข่าวหลัก » รุ่น 126 และเครือข่าย
ผู้ส่ง ข้อความ
chang
แฟนพันธุ์แท้
แฟนพันธุ์แท้


เข้าร่วมเมื่อ: Aug 17, 2004
ตอบ: 435

ตอบตอบ: Wed Jan 30, 2008 6:49 pm ตอบกระทู้ด้วยเครื่องหมายคำพูด(quote) Back to top

เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปีการศึกษา ๒๕๕๐
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมมอบหนังสือ การบรรยาย สรุปเข้มฯ ครั้งที่ 4:

เรียน ประธานชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น ๘๑-๑๐๐
เครือข่ายผู้ปกครองระดับ ม. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๐:

ด้วยเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๐โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้มีโครงการร่วมกันกับสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย101.5 M Hzคลื่นความรู้สู่ประชาชน จัดพิมพ์ เนื้อหา การบรรยาย สรุปเข้มฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษาที่ 2550 "ปาร์ตี้แอดมิสชันส์ จุดนัดฝัน คนพันธุ์แอด"โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัดนี้หนังสือดังกล่าวได้จัดพิมพ์แล้วเสร็จ พร้อมที่จะมอบหนังสือดังกล่าวรวมให้กับห้องสมุดโรงเรียนเป็นจำนวน ๖๕๐ ชุด เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและเตรียมตัวให้พร้อมที่ทำการทดสอบ O NET และ A NET

อนึ่งเพื่อเป็นการแสดงความคารวะ และอาลัย ครูสุภาพ จันทรศัพท์ และ ครู สุธี สิริสิงห จึงได้ขออนุญาตทายาทพิมพ์ภาพและคำไว้อาลัยบนใบแทรกหนังสือดังกล่าวเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของคุณครูทั้งสอง ณ โอกาสนี้ จึงขอกราบเรียนเชิญทุกท่านได้รับมอบหนังสือและรับฟังรายงานรวมทั้งฝากข้อคิดถึงน้องๆ ร่วมกับทายาทครูสุภาพ จันทรศัพท์ และ ครู สุธี สิริสิงห ตัวแทนสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ รุ่น ๘๑ -๑๐๐ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๘.๐๐ น. ณ บริเวณ เสาธง หลังพิธีเคารพธงชาติ ทั้งนี้จักเป็นพระคุณยิ่งและใคร่ขอกราบขอบพระคุณเหล่านักเรียนสวนกุหลาบทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ ชมรมฯ ด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ

(นาย บัณฑิต สุรินทรเสรี)
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๐โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โทร 086 892 5255

โครงการ สวนฯไม่ทิ้งกัน มอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน

หลักการและเหตุผล

การจัดลำดับมาตรฐานโรงเรียนทั้งประเทศ ส่วนหนึ่งได้มาจากผลการสอบวัดผล O NET
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทั้งโรงเรียน รวมทั้งการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ก็มีการนำผลการสอบวัดผล O NETและ ผลการสอบวัดผล A NET ไปใช้ เพื่อให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยังคงเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศ การมอบหนังสือให้โรงเรียนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและเตรียมตัวให้พร้อมที่ทำการทดสอบ O NET และ A NET

วิธีดำเนินการ

1. ขออนุญาตจัดพิมพ์ เนื้อหาการบรรยายจาก กิจกรรมสรุปเข้มฯ โครงการ 4 "ปาร์ตี้แอด
มิสชั่นส์ จุดนัดฝัน คนพันธุ์แอด" จัดโดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 M Hz
คลื่นความรู้สู่ประชาชน ระหว่างวันที่ 5, 6,12,13,19 และ 20 มกราคม 2550 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่มีการจัดทำเอกสารประกอบการสอนของคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบทุกวิชา
เนื้อหาประกอบคำบรรยาย 8 รายวิชาหลัก รวม 9 เล่ม ประกอบด้วย 1.คณิตศาสตร์ 2.สังคมศึกษา
3.ภาษาไทย 4.ภาษาอังกฤษ 1 และ 2 5.วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6.เคมี 7.ชีววิทยา 8.ฟิสิกส์
(ความหนา ประมาณ 100 หน้า/วิชา)
2.จัดหางบประมาณสนับสนุนให้แก่สถานีวิทยุแห่งจุฬาเพื่อการจัดพิมพ์เนื้อหาการบรรยายจำนวน 800 ชุด (ความหนาประมาณ 800 หน้า/ชุด) ค่าจัดทำ DVD รวบรวมภาพการบรรยายครบทุกรายวิชา จำนวน 800 ชุด เป็นเงินรวม 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดเวลาการดำเนินโครงการ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2551

ที่มาของงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่ารุ่น 81-100 รุ่นละ 10,000 บาท และสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 210,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับ ม.๖ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปี 2550

หมายเหตุ
มูลค่าเอกสารประกอบการบรรยาย = 50 บาท/วิชา
จำนวน 9 วิชา = 450 บาท/ชุด
จำนวนพิมพ์ 800 ชุด = 360,000 บาท
มูลค่า DVD แผ่นละ 149 บาท จำนวน 800 แผ่น= 119,200 บาท
รวมมูลค่า = 479,200 บาท
แสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก ส่งข่าวสารส่วนตัว
แสดงการตอบก่อนนี้:   
ตั้งกระทู้ใหม่   ตอบกระทู้

ดูกระทู้ถัดไป
ดูกระทู้ก่อนนี้
คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ แก้ไขการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลบการตอบกระทู้ของคุณในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ลงคะแนนในแบบสำรวจในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถแนบไฟล์หรือภาพประกอบในกระดานนี้
คุณ ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์จากกระดานนี้


Powered by phpBB 2.0.8 © 2001, 2002 phpBB Group :: Theme & Graphics by Daz
Ported to the phpBB Nuke module by coldblooded
PHP-Nuke Port by Tom Nitzschner © 2002 www.toms-home.com
ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2004 by osknetwork.com
ท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ osknetwork.com ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php สำหรับข่าวสารและบทความ forumbackend.php สำหรับกระดานข่าว
or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.186 วินาที